Charity voor mens en natuur

ChipembeleWist u dat dat in de Luangwa Valley ooit de hoogste concentratie zwarte neushoorns (een van de ‘big five’) voorkwam? Op ‘hoog verzoek’ uit het Verre Oosten werd eind tachtiger jaren hier ook de laatste zwarte neushoorn uitgeroeid. Dit voorbeeld toont aan hoe kwetsbaar de natuur kan zijn als mensen maar kunnen doen wat ze willen.

Wie de Luangwa Valley bezoekt wordt overweldigd door de schoonheid van de natuur. Helaas kleeft achter deze schoonheid ook een donkere kant, die weliswaar aangepakt zou kunnen worden, maar alleen met veel inspanning en geld. 
Waar gaat het om? De Mfuwe area heeft te maken met een groeiend aantal inwoners. Velen hebben hoge verwachtingen om werk te vinden binnen de groeiende toeristische industrie. De praktijk is helaas dat slechts een relatief klein aantal lokalen zo gelukkig is om aan de slag te kunnen op een van de lodges en camps. De meeste bewoners van de dorpjes in de area moeten zien andere inkomsten te verwerven uit natuurlijke bronnen. Sommigen beginnen een winkeltje, anderen zoeken het in de landbouw of visvangst. Conflicten tussen mens en dier zijn onontkoombaar. Oogst wordt soms vernietigd door nijlpaarden en olifanten; mensen worden gedood door wilde dieren bij het zoeken naar voedsel in de bossen. Aan de andere kant worden dieren gedood voor consumptie-doeleinden en – veel ernstiger – om commerciële redenen opgeofferd. 

Kortom, de problematiek is groot en – als er niet ingegrepen wordt – zullen wij op de lange termijn geconfronteerd worden met enorme veranderingen. Recent hebben we al kunnen vaststellen dat het strikken van dieren toeneemt. Rachel, de vrouw die aan het hoofd staat van de South Luangwa Conservation Society (SLCS), is gekwalificeerd om gestrikte en daardoor gewond geraakte dieren te verdoven, zodat de strik verwijderd en hun wonden verzorgd kunnen worden. Speciaal de wilde hond is een vrij makkelijk slachtoffer in dit opzicht omdat het dier z’n weg zoekt door diersporen waar vaak strikken zijn geplaatst bedoeld voor kleine antiloopsoorten. 
Door de jaren heen heeft de SCLS het klaargespeeld om vele wilde dieren van de dood te redden in het South Luangwa National Park en de Game Management Areas (GMA).

Chipembele_Sign_Kids_1Om het probleem grondig aan te pakken hebben we de beschikking over educatieproghramma’s, anti-poaching (aanpak stroperij) patrols en teams die zich met de handhaving daarvan bezighouden. De meeste lodges ondersteunen deze programma’s en initiatieven door middel van donaties, maar dat is helaas niet genoeg. Daarom is ingevoerd dat iedere bewoner van de Luangwa Valley voor dit doel een bepaald bedrag aan belasting betaalt. Door meer middelen te genereren en er zeker van te zijn dat dit geld aan het juiste doel besteed wordt, zijn we in staat de schoonheid van de Valley voor toekomstige jaren te bewaren. 

Hoe draag je bij aan dit doel tijdens je bezoek aan de Luangwa Valley?

Door elke overnachting bij Track & Trail River Camp ondersteun je de lokale gemeenschap en de natuurlijke omgeving van de Luangwa Valley. Vanaf januari 2012 wordt de Conservation & Community Levy in onze tarieven verwerkt. Deze belasting geldt voor elke overnachting op all inclusive en fullboard basis, respectievelijk 10 en 5 dollar, welk bedrag gaat naar conservatie- en gemeenschapsprojecten in de Luangwa Valley, uitgevoerd door SLCS en Chipembele. 

Track and Trail River Camp actief voor de natuur

Peter Geraerdts is lid van de Honorary Wildlife Policy Officers (HWPO). Dit is een groep bewoners van de Valley die zich vrijwillig inspannen om de organisaties Zambian Wildlife Authority (ZAWA) en South Luangwa Conservation Society (SLCS) te helpen hun taken uit te oefenen op het gebied van anti-poaching (aanpak stroperIJ), monitoring van de lokale jacht en zo nodIg hiervoor financiële middelen beschikbaar te stellen. 

‘Wildlife fotografie is mijn hobby. Door een deel van mijn verdiensten te doneren aan organisaties die zo hard vechten om de natuurlijke omgeving te bewaren en te beschermen, hoop ik dat ik nog vele, vele jaren zo bevoorrecht mag zijn om te genieten van dit schitterende paradijs. 
Ik ben bezig een digitale photobank op te zetten voor mijn wildlife foto’s, die ik tegen een vergoeding ter beschikking stel van zowel particulieren als bedrijven. De revenuen gaan rechtstreeks naar een van de genoemde organisaties (naar keuze) in de Luangwa Valley’. 
Peter Geraerdts 

En verder…

Track & Trail River Camp ondersteunt ook een ‘pupil sponsorship’ programma. We ‘adopteerden’ een meisje, haar naam is Anna, van haar is bekend dat haar ouders overleden zijn en haar grootmoeder thans zorgt voor het meisje, haar twee zusjes en haar broer. Daarvoor heeft de vrouw onvoldoende middelen. Onze steun komt er op neer dat wij jaarlijks de kosten betalen van Anna’s scholing/opleiding. Zij is een meisje met mogelijkheden dat het verdient de kans te hebben om iets te bereiken in het leven.

Met een betrekkelijk klein bedrag (ca 200 dollar per jaar) kun je al veel doen voor een individueel kind. Hoe meer mensen denken zoals wij, hoe meer bereikt kan worden voor de bevolking van South Luangwa. Educatie is de motor van een land!

Als u ook geïnteresseerd bent om de educatie van een kind te sponsoren, neem dan s.v.p. contact op met Project Luangwa , de organisatie die zich in South Luangwa bezighoudt met pupil-sponsoring. Zij zullen u graag informeren en verder op weg helpen bij vragen over het programma.