Bescherm en behoud de natuur in Zambia

SLCS Rangers

De status ‘beschermd gebied’ is op zich niet genoeg om ook de natuur te behouden. Zambia telt 19 Natinonale Parken die tezamen met de GMA’s (Game Management Areas) meer dan een kwart van geheel het land beslaan. Om grote stukken ongerept land te beschermen is het van belang het ecologische evenwicht in stand te houden. Dat de natuur van groot belang is zowel voor onze maatschappelijke welstand als ons totale welzijn, lijkt tegenwoordig tot de mens door te dringen. Deze twee componenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder de inkomsten van safari toerisme verliest de natuur het helaas van de mens.

Gelukkig zijn er in Afrika tal van organisaties die ons wijzen op alarmerende milieu-ontwikkelingen. Maar alhoewel iedereen tracht een steentje bij te dragen aan natuurbescherming, blijft het een feit dat niemand in z’n eentje alle problemen kan oplossen. Wij in South Luangwa, een van de mooiste en meest ongerepte wildlife areas in Zuidelijke Afrika, prijzen ons gelukkig met enkele organisaties die vechten voor de instandhouding van beschermde gebieden. De taken die de bescherming van de Luangwa Valley met zich meebrengen zijn relatief beperkter qua omvang en daardoor beter te managen. Zambia’s wildlife areas zijn niet afgesloten van menselijke nederzettingen, wat soms zorgt voor een mens & wildlife conflict. In de Luangwa Valley zijn drie verschillende organisaties actief bezig met in grote lijnen hetzelfde primaire doel: instandhouding van een gezonde (leef)omgeving voor mens & dier.

Chipembele

Chipembele Wildlife Education Trust

Anna_Steve_Chipembele
Chipembele streeft ernaar kinderen te leren hoe ze het lokale wildlife en de natuurlijke omgeving in de Luangwa Valley kunnen beschermen en behouden voor de toekomst. . www.chipembele.org
SLCS

The South Luangwa Conservation Society (SLCS)

Een non-profit organisatie die werkt onder de vleugels van de Zambia Wildlife Authority. SLCS ondersteunt 46 village-scouts die leiding geven aan anti-poaching patrols (aanpak stroperij) in en om het nationale park. Daarnaast zijn in het leven geroepen het human-wildlife-conflict bemiddelingsprogramma en het wildlife reddings- en hulpverleningsprogramma ten behoeve van gestrikte en gewonde dieren. SLCS ondersteunt Uyoba Community School.  www.slcszambia.org

SLCS